Turistika

Chodsko:

Oblast Chodska, tak jak ji známe dnes a jak vstoupila do národního povědomí, je pouze jednou částí chodského osídlení západní hranice. Ve středověku tato česká etnografická skupina obývala rozsáhlé území, rozkládající se v pásmu od Domažlic přes Bor a Tachov po Planou. Na jižním cípu sídlili domažličtí Chodové, obývající v okolí města jedenáct historických privilegovaných vsí: Draženov, Chodov, Klenčí pod Čerchovem, Klíčov, Chodská Lhota, Mrákov, Pocinovice, Postřekov, Stráž, Tlumačov a Újezd.

Zvláštní kouzlo tohoto zapomenutého kraje začínají turisté teprve objevovat. Mohutné lesní porosty se střídají s rozlehlými pastvinami a to, že i tady žili lidé, připomínají jen stopy zdí rozpadlých stavení. Celým prostorem vedou příjemné cyklotrasy různé obtížnosti a doporučit lze i pěší turistiku po značených trasách. Milovníky přírody uspokojí také Sedmihoří, ojedinělý krajinný útvar z porfyrické žuly porostlý lesy s bizarními útvary balvanů, skalek a kamenných sutí. Směrem do vnitrozemí nacházíme kraj s četnými svědky pravěkého osídlení v podobě sotva znatelných mohylových polí. Osídlení v historické době dokládají venkovské kostelíky s gotickými, někdy i románskými základy. Mezi nimi vyniká bezesporu unikátní venkovský kostelík v Čečovicích. Mimořádnou architektonickou i sídelní památkou je hrad a zámek v malebném městečku Horšovský Týn. Ukázkou velmi dobře zachovalého historického sídla jsou i Domažlice, přitahující také svou chodskou tradicí, i když do jisté míry uměle vytvořenou z vlasteneckých pohnutek v 19. století. Celé Chodsko však touto tradicí stále žije a přestože v chodských vsích už téměř nenajdeme starobylé chaloupky a statky, všude se tu pěstuje svérázný folklor v podobě lidových písní, krojů i výborných chodských koláčů. Poněkud méně atraktivní je Kdyňsko a Kolovečsko. Je tu však půvabná krajina s hradními zříceninami, vhodná pro nenáročnou turistiku.
Celá oblast nabízí širokou škálu zážitků a kdo ji navštíví, jistě mu přiroste k srdci.

Okolí Trhanova :

Hora Hrádek (2 km)

Chodská památná hora Hrádek o nadmořské výšce 585 m se tyčí necelý 1 km západně od Kozinova rodiště Újezdu. Na jejím vrcholu byl v roce…

… Turistický ukazatel.

Rybník Babylon (3 km)

Rekreační rybník Babylon najdete u stejnojmenné obce nedaleko Domažlic. Tato přírodní nádrž o rozloze 13 ha byla oblíbená a vyhledávaná…

… Rekreační rybník nedaleko Domažlic.

Újezd (3 km)

Poprvé se o vísce Újezd dozvídáme v písemné zmínce z roku 1325. V roce 1652 se zde narodil vůdce chodského povstání proti trhanovskému pánu…

… Brána do Kozinova statku.

Dobrá Voda (4 km)

Za historií poutního místa, které leží mezi Draženovem a Klenčím pod Čerchovem, se musíme vrátit v čase na začátek 19. století. Tehdy se…

… Poutní místo mezi Draženovem a Klenčím.

Klenčí pod Čerchovem (4 km)

První písemná zmínka o osadě na místě dnešního Klenčí pochází z roku 1325. V druhé polovině 17. století se z osady stalo městečko. Není…

… Tradiční lidová architektura.

Luženice (8 km)

Víska Luženice leží asi 5 km severozápadně od Domažlic, největší zdejší památkou je kaple svaté Anny. V současnosti zde žije asi 150 o…

… Kaple sv. Anny ne návsi.

Čerchov (8 km)

Hora Čerchov o nadmořské výšce 1042 m se vypíná necelé 2 km od německých hranic, asi 12 km jihozápadně od Domažlic. Je nejvyšším bodem…

… Kurzova rozhledna.

Domažlice (10 km)

První písemné zmínky o Domažlicích pocházejí z konce 10. století. V té době zde stávala osada, které Přemysl Otakar II. udělil městská…

… Sokolský dům.

Chodský hrad (10 km)

Z původního středověkého hradu, který založil Přemysl Otakar II., se zachovala jenom věž. V letech 1726-1730 prošel hrad barokní přestavbou….

… Pohled od jihu.

Poběžovice (12 km)

Poprvé se o Poběžovicích dozvídáme v písemné zmínce z roku 1359, v roce 1502 pak byly povýšeny na město a získaly privilegia kupříkladu…

… Kostel Nanebevzetí Panny Marie za soumraku.